Дніпровський лінгвістичний ліцей №9 "ПРОбізнес" Дніпровської міської ради

 

Відкритий доступ

 

     Інформація та документи про прозорість та  інформаційну відкритість діяльності закладу освіти, відповідно до Закону України "ПРО ОСВІТУ" статті 30 ч.2, опублікована відповідно до переліку   .
      З даною статтею ви можете ознайомитися за посиланням:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/page2

Мовою освітнього процесу в навчальному закладі відповідно до Закону України “Про освіту”, Закону України “Про державну мову України”, Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, Конституції України та Статуту школи є українська мова.

Окрім державної, вивчаються англійська, іспанська мови (як навчальні дисципліни).

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

Стаття 10. Державною мовою в Україні є українська мова.

Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.

В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.

Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.

Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом.

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ОСВІТУ»

Стаття 7. Мова освіти (РЕД.)

      ·         Мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.

      ·         Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування, насамперед англійської мови, в державних і комунальних закладах освіти.

       ·         У закладах освіти відповідно до освітньої програми можуть викладатися одна або декілька дисциплін двома чи більше мовами – державною мовою, англійською мовою, іншими офіційними мовами Європейського Союзу.

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ДЕРЖАВНОЇ»

Стаття 21. Державна мова у сфері освіти (РЕД.)

       ·         Мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.

       ·         Держава гарантує кожному громадянину України право на здобуття формальної освіти на всіх рівнях (дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої), а також позашкільної та післядипломної освіти державною мовою в державних і комунальних закладах освіти.

       ·         Заклади освіти забезпечують обов’язкове вивчення державної мови, зокрема заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, в обсязі, що дає змогу провадити професійну діяльність у вибраній галузі з використанням державної мови.

        ·         Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування, насамперед англійської мови, в державних і комунальних закладах освіти.

       ·          У закладах освіти відповідно до освітньої програми одна або декілька дисциплін можуть викладатися двома чи більше мовами – державною мовою, англійською мовою, іншими офіційними мовами Європейського Союзу.

      ·         Викладання іноземної мови в закладах освіти і на курсах з вивчення іноземних мов здійснюється відповідною іноземною або державною мовою

 

Наказ про дотримання мовного законодатства 

https://drive.google.com/drive/folders/1Zpd5I7fKN9aLjS4RrCrVClhhO6QMVH6T?usp=sharing

 

 

 

 


МОВОЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В

"СПЕЦІАЛІЗОВАНА СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №9 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ" ДМР Є ДЕРЖАВНА МОВА