Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення

 

ВІДОМОСТІ

про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення

освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

 

  1. Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти.

Педагогічні працівники

Необхідно (осіб)

Фактично (осіб)

Відсоток потреби

Педагогічні працівники всього

46

46

0

В тому числі ті : що мають відповідну освіти

46

46

0

працюють у закладі за сумісництвом

0

0

0

 

  1. Інформація про якісний склад педагогічних працівників

Найменування навчальної дисципліни

Прізвище, ім'я, по батькові викладача

Найменування посади

Найменування закладу, який закінчив (рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту)

Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання та результати останньої атестації

Педаго-гічний стаж (повних років)

Підвищення кваліфікації за фахом (найменування закладу або іншої юридичної особи, що має право на підвищення кваліфікації, номер, дата видачі документа про підвищення кваліфікації

Примітка

1

 

 

 

Історія,

правознавство

 

 

 

Пономаренко

Катерина

Олександрівна

 

В. о. директора,

учитель історії, правознавства

Дніпропетровський

національний університет,

НР№28091865, 2005,

«Історія  та основи правознавства», історик, викладач історії, суспільствознавства, викладач правознавства.

 

2016,

присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії»

 

 

13 р.

ДОІППО,

СПК№8967

22.02.2013 р.,

вчителів історії, правознавства та суспільних дисциплін

 

2

 

 

Українська мова і література

 

 

Кузьменко

Ірина

Іванівна

 

Заступник директора з навчально-виховної роботи,

учитель української мови та літератури

Дніпропетровський

національний університет,

НР№25576811, 2004,

« Українська мова та література»,

 філолог, викладач української мови  і   літератури

 

2015,

відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню  «старший учитель»

 

 

20 р.

 

ДОІППО,

СПК №732

07.11.2014 р.,

вчителів української мови і літератури

Заплановано курси керівників закладів освіти

3

 

 

Англійська мова

 

 

Демченко

Ірина

Йосипівна

Заступник директора з навчально-виховної роботи,

учитель англійської мови

Дніпропетровський

державний університет ,

ИВ - І №686927, 1982,

«Англійська мова та література»,

філолог, викладач, перекладач

 

2016 ,

 відповідає займаній посаді,

відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню « старший учитель»

 

 

36 р.

 

ДОІППО,

СПК № 5662

18.02.2016 р.,

курси керівників установ і закладів освіти, вчителів

англійської мови

 

 

4

 

 

 

Історія,

правознавство

 

 

 

Пономаренко

Катерина

Олександрівна

 

 

Заступник директора з виховної роботи,

учитель історії, правознавства

Дніпропетровський

національний університет,

НР№28091865, 2005,

«Історія  та основи правознавства», історик, викладач історії, суспільствознавства, викладач правознавства.

 

2016,

присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії»

 

 

13 р.

ДОІППО,

СПК№8967

22.02.2013 р.,

вчителів історії, правознавства та суспільних дисциплін

Заплановано курси керівників закладів освіти

5.

 

 

 

 

 

Початкове навчання

 

 

 

 

 

Губа

Наталія

Олександрівна

 

Заступник директора з навчально-виховної роботи,

учитель початкових класів

 

Криворізький державний педагогічний інститут,

№ 648951,1989,

«Педагогіка та методика початкового навчання з додатковою спеціальністю «Музика»», учитель початкових класів

 

 

2017, 

 відповідає займаній посаді,

відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєння педагогічного звання             « старший учитель»

         

 

 

 

 

29 р.

         

 

ДОІППО ,

СПК№ДН24983906/4471-17

31.01.2017 р.,

курси керівників установ і закладів освіти, вчителів початкових класів

 

 

 

 

6.

 

Математика

Іванова

Світлана

Едуардівна

педагог-організатор,

учитель математики

Дніпропетровський

національний університет,

НР№ 41223167, 2011

«Математика»

учитель математики

 

Спеціаліст

11 тарифікаційний розряд

 

7 р.

 

Атестується у 2019році

7.

 

Українська мова і література

 

Беззуб

Алла Володимирівна

 

учитель української мови та літератури

Дніпропетровський

державний університет,

ИВ-1 №098273, 1981

« Українська мова та література»,

 філолог, викладач української мови  і   літератури

 

2016,

відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню  «старший учитель»

 

 

 

18 р.

ДОІППО,

№12284

29.11.2013р.,

вчителів української мови і літератури

 

8.

 

 

Українська мова і література

 

 

Кузьменко

Ірина

Іванівна

 

 

учитель української мови та літератури

Дніпропетровський

національний університет,

НР№25576811, 2004,

« Українська мова та література»,

 філолог, викладач української мови  і   літератури

 

2015,

відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню  «старший учитель»

 

 

20 р.

 

ДОІППО,

СПК №732

07.11.2014 р.,

вчителів української мови і літератури

 

9.

 

 

Українська мова і література

 

 

Куліш

Тамара

Петрівна

 

 

учитель української мови та літератур

Полтавський педагогічний  інститут,

ИВ-1№154810, 1982,

« Українська мова та література»,

вчитель української мови  і літератури середньої школи

2014,

відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»

 

 

37 р.

 

ДОІППО,

№11463

15.11.2013 р., вчителів української мови і літератури

 

10

 

 

Українська мова і література

 

 

Лучиніна

Любов

Афанасіївна

 

 

учитель української мови та літератури

Дніпропетровський

державний університет,

Г-И №171468, 1979,

« Українська мова та література»,

 філолог, викладач української мови  і   літератури

 

2014,

відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню  «учитель- методист»

 

 

39 р.

 

ДОІППО,

№9389

11.10.2013 р., вчителів української мови і літератури

 

11

 

 

Зарубіжна література

і російська мова

 

 

Барсукова

Вікторія

Василівна

 

 

учитель

російської мови і зарубіжної літератури

Дніпропетровський

державний університет,

УВ№812355,1992,

«Російська мова і література» ,

філолог, викладач російської мови  і  літератури

 

 

2016,

відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню  «старший учитель»

 

 

 

31 р.

 

ДОІППО,

№6180

10.09.2014 р., вчителів російської мови і літератури

 

12

 

 

Математика

 

 

Філіна

Ірина

Миколаївна

 

 

учитель математики

 

Дніпропетровський

національний університет,

ЦВ№677219, 2009,

«Математика»

учитель математики

 

2015,

відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню  «старший учитель»

 

 

24 р.

 

ДОІППО,

СПК№1242

05.12.2014 р., вчителів математики

 

13

 

Математика

Федянович

Наталія

Володимирівна

учитель математики, інформатики

Уманський державний педагогічний університет,

ЕР № 2268890, 2003,

«Педагогіка та методика середньої освіти. Математика»,

 учитель математики .

Дніпропетровський металургійний інститут,

     ПВ№ 728194, 1987

«Автоматизація виробництва», інженер по автоматизації

 

2015,

відповідає займаній посаді,

відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «учитель-методист»

 

 

21р.

ДОІППО,

КП №8774

18.02.2015 р.,

 курси керівників установ і закладів освіти вчителів

математики та інформатики

 

14

 

Інформатика

 

Федянович Віталій Олександрович

 

Учитель інформатики

Національна металургійна академія України, 2016р.,

С 16№089286

спеціальність «інформаційні управляючі системи та технології»,

спеціаліст з інформаційних управляючих систем та технологій.

 

 

Спеціаліст

11 тарифікаційний розряд

 

 

 

15

 

 

Історія,

правознавство

 

 

Давлєтова

Людмила

Іванівна

 

 

учитель історії

 

Дніпропетровський

державний університет,

РВ №725366, 1987,

«Історія», історик, викладач історії, суспільствознавства

 

2014,

відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «учитель-методист»

 

 

 

27 р.

ДОІППО,

№725

24.01.2014 р.,

вчителів історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін

 

16

 

 

 

Історія,

правознавство

 

 

 

Пономаренко

Катерина

Олександрівна

 

 

 

учитель історії, правознавства

Дніпропетровський

національний університет,

НР№28091865, 2005,

«Історія  та основи правознавства», історик, викладач історії, суспільствознавства, викладач правознавства.

 

2016,

присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії»

 

 

13 р.

ДОІППО,

СПК№8967

22.02.2013 р.,

вчителів історії, правознавства та суспільних дисциплін

 

17

 

Англійська мова

 

Біленко Юлія Анатоліївна

 

Учитель англійської мови

Дніпропетровський національний університет ім.. О. Гончара,

В18№ 210873,

Бакалавр «Журналістика»

 

Спеціаліст ,2018р.

11 тарифікаційний розряд

 

 

 

18

 

 

Англійська мова

 

 

Бусурулова

Богдана

Олегівна

 

 

учитель англійської мови

 

Дніпропетровський

національний університет ,

НР №30366476, 2006,

« Мова та література (англійська)»

філолог, викладач

англійської мови та літератури

 

2013,

   присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»

 

18 р.

 

ДОІППО,

СПК №ДН24983906/             6583

06.10.2017 р.,

вчителів англійської

мови

 

 

19

 

 

Англійська мова

 

 

Гончаренко

Алла

Петрівна

 

 

 

учитель англійської мови

 

 

Житомирський педагогічний  інститут, Б -І № 592638, 1978,

«Англійська та німецька мова», учитель англійської та німецької мови середньої школи

 

2016,

відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «учитель-методист»

 

 

 

40 р.

 

ДОІППО,

СПК№4441

19.06.2015 р., вчителів англійської мови

 

 

20

 

 

 

 

Англійська мова

 

 

 

 

Кіба

Анжела

Леонідівна

 

 

 

 

учитель англійської мови

 

Дніпропетровський

державний університет,

УВ № 818689, 1991,

«Англійська мова і література», філолог, викладач англійської мови і літератури

 

 

 

2017,

відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєння педагогічного звання             «учитель-методист»

 

 

 

 

27 р.

 

ДОІППО,

СПК№4598-16

24.06.2016 р., вчителів англійської мови

 

 

21

 

 

 

Англійська мова

 

 

 

Козлова

Марина

Миколаївна

 

 

 

учитель англійської мови

 

Дніпропетровський

державний університет,

ЗВ № 783900, 1982,

«Англійська мова і література», філолог, викладач англійської мови і літератури

 

 

2016,  

відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню  «старший учитель»                                                                   

 

 

35 р.

 

ДОІППО,

СПК№7210

16.12.2015 р., вчителів англійської мови

 

 

22

 

 

Англійська мова

 

 

Кречет

Наталія

Юріївна

 

 

учитель англійської мови

 

Дніпропетровський національний університет,

С15 № 047320, 2015,

«Переклад», філолог іноземної мови та перекладів

 

 

2015,

Спеціаліст

11 тарифікаційний розряд

 

 

2 р.

 

Кіровоградський державний педагогічний університет,

5 курс (магістратура)

 

 

23

 

 

Англійська мова

 

 

Назаренко

Анжеліка

Габдуллівна

 

 

учитель англійської мови

 

Дніпропетровський

національний університет,

ЛП №007047, 1997,

 

2016,

відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєння педагогічного звання             « старший учитель»

 

 

21 р.

ДОІППО,

СПК№2040

27.03..2015 р., вчителів англійської мови

 

 

24

 

Англійська мова, іспанська мова

 

Павлова

Сніжана

Леонідівна

 

учитель англійської мови, іспанської мови

   

Запорізький  державний університет,

АР№38873564, 2010,

«Мова та література                     ( іспанська), магістр філології, викладач іспанської мови та літератури, викладач англійської мови та літератури

 

 

2016,

   присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»

 

 

 

 

15 р.

 

ДОІППО,

СПК№7236

16.12.2015 р., вчителів іноземної мови

 

 

25

 

 

 

Англійська мова

 

 

 

Поволоцька

Ганна Григоріївна

 

 

 

учитель англійської мови

 

Дніпропетровський

державний університет,

Б-І№751411, 1978,

«Англійська мова і література», філолог, викладач англійської мови і літератури»

 

2016,

відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «учитель-методист»

 

 

 

44 р.

 

ДОІППО,

СПК№ДН 24983906/ 2001/16

25.03.2016 р., вчителів англійської мови

 

 

26

 

Англійська мова

 

Полуніна

Ірина

Петрівна

 

учитель англійської мови

Дніпропетровський

державний університет,

Б № 751474, 1979,

 «Англійська мова і література», філолог, викладач англійської мови і літератури»

2016,

відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «учитель-методист»

 

 

 

45 р.

ДОІППО,

СПК№3465

15.05.2015 р., вчителів англійської мови

 

27

 

 

Англійська мова

 

 

Самохвалова

Наталія

Андріївна

 

 

учитель англійської мови

 

Дніпропетровський

державний університет,

КВ № 678698, 1985,

«Англійська мова і література», філолог, викладач

 

 

2015,

відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню « старший учитель»

 

 

32 р.

 

ДОІППО,

№7264

20.06.2014 р., вчителів англійської мови

 

28

 

 

Англійська мова

 

 

Червінська

Олександра

Вікторівна

 

 

учитель англійської мови

 

Дніпропетровський

національний університет,

НР № 35192954, 2008,

«Мова та література (англійська), філолог, учитель англійської мови  і літератури»

 

2015,

присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії»

 

 

11 р.

 

ДОІППО,

№8538

26.09.2014 р., вчителів англійської мови

 

 

29

 

Іспанська мова

 

Галіба

 Лілія

Василівна

 

учитель іспанської мови

Київський лінгвістичний  університет ,

ЛО№002921 ,1995

«Іноземні мови ( дві мови)», учитель іспанської та англійської мови.

 

 

2016,

відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєння педагогічного звання             « старший учитель»

 

 

 

20 р.

 

ДОІППО,

СПК№5039

29.09.2015 р., вчителів іспанської мови

 

 

30

 

 

 

Іспанська мова

 

 

 

Коваленко

Тетяна

Василівна

 

 

 

учитель іспанської мови

 

 

Запорізький  національний  університет ,

 АР№ 3464325, 2008,

«Іспанська мова та література», учитель іспанської мови

 

 

2013,

присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії»

 

 

11 р.

 

ДОІППО,

№11644

26.12.2012 р., вчителів іспанської мови

 

 

31

 

 

 

Фізика

 

 

Титаренко

Ірина

Дмитрівна

 

 

 

учитель фізики

 

Дніпропетровський

державний університет,

Г- П№12018, 1979,

«Фізика», фізик, викладач

 

 

 

2016,

відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню « старший учитель»

 

 

 

38 р.

ДОІППО,

№9996

17.12.2013 р., вчителів фізики та астрономії

 

 

32

 

 

 

Біологія, екологія

 

 

 

Овчаренко

Юлія

Вадимівна

 

 

 

учитель біології

 

Дніпропетровський

державний університет,

КВ№677198, 1984

«Зоологія і ботаніка», біолог, викладач біології і хімії.

 

2013,

відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «  учитель - методист»

 

 

 

33 р.

 

ДОІППО,

№8284

30.10.12р.,

вчителів біології, природознавства, екології

 

 

 

33

 

 

 

Хімія, природознавство

 

 

 

Пугач

Людмила

Іванівна

 

 

 

учитель  хімії

 

 

Дніпропетровський

державний університет,

Б-І № 750521, 1977,

« Хімія», хімік, викладач хімії                                                                                                                                                                                                                                                             

 

2013,

відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «  учитель - методист»

.

 

 

 

36 р.

 

ДОІППО,

СПК №

ДН 24983906/6117

22.09.2017 р.,

вчителів хімії, які  одночасно викладають біологію, екологію, природознавство

 

34

 

Географія, економіка

 

Пономарьова Олена

 Ігорівна

 

учитель

географії

 

Калінінський державний університет,

ЦВ № 401769, 1994,

«Географія», географ, учитель географії

 

2017,

присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії»

 

7 р.

ДОІППО,

СПК № ДН

24983906/7039/20

04.11.2016 р.,

вчителів географії та економіки

 

35

 

 

 

 

Обслуговуюча праця, «Захист Вітчизни»

 

 

 

 

Дмитренко

Олена
В’ячеславівна

 

 

 

 

учитель

обслуговую-чої праці, предмету «захист Вітчизни»

 

 

 

 

Дніпропетровський політехнічний технікум,

ІААР№ 001728, 1998,

«Швейне виробництво», технік- технолог

 

 

 

2014,

відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст» та педагогічному званню «старший учитель»

11 тарифікаційний розряд

 

 

 

 

 

26 р.

ДОІППО,

№4478

18.04.2014 р., вчителів трудового навчання, технологій,

СПК № ДН 2498306/ 7769

27.10.2017 р., вчителів предмету «захист Вітчизни»

 

 

36

 

Трудове навчання,

«Захист Вітчизни»

 

Матвієнко  Володимир Никифорович

 

учитель трудового навчання, предмету «Захист Вітчизни»

 

 

Дніпропетровський

державний університет,

А-П№ 023730, 1976 р.,

«Системи автоматичного управління», інженер- електромеханік»

 

2013,

відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»

 

 

 

23 р.

 

ДОІППО,

№10097

19.12.20120 р.,

вчителів трудового навчання, технологій,

СПК№ 239

24.10.2014 р., вчителів предмету «захист Вітчизни»

 

37

 

Фізична культура

 

Граченко Ірина Олексіївна

 

 

учитель фізичної культури

 

Дніпродзержинський коледж фізичного виховання,2008,

№НР 34645291,

«фізичне виховання»

викладач фізичного виховання

 

 

молодший спеціаліст

11 тарифікаційний розряд

 

 

4 р.

 

ДОІППО,

СПК «№ДН24983906/1733,інструкторів з фізичного навчання ДНЗ

 

39

 

 

 

Фізична культура

 

 

 

Кириленко

Анжела

В’ячеславівна

 

 

 

учитель фізичної культури

 

Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту,

НР №21041614, 2002,

«Фізичне виховання», викладач фізичного виховання і спорту

 

 

 

2015,

присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії»

 

 

 

12 р.

 

ДОІППО,

№8842,

26.09.2014 р., вчителів фізичної культури

Атестується в 2019 році

39

 

Мистецтво

 

Павлова

Валентина

Іллівна

 

учитель музики

Дніпропетровське педагогічне училище,

У № 855367, 1972,

«Музичне виховання», учитель співів і музики,

Криворізький державний педагогічний інститут,

ПІ № 855367, 2005,

«Початкове навчання», вчитель початкових класів

 

 

2015,

відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст» та педагогічному званню «старший учитель»

 

 

 

47р.

 

 

ДОІППО,

№3334,

28.03.2014р.,

вчителів музичного мистецтва

 

 

40

 

Початкове навчання

 

Буренко

Ірина

Василівна

 

учитель початкових класів

Дніпропетровське педагогічне училище,

ЗК №004160, 1994

«Початкове навчання», вчитель початкових класів

Дніпропетровський металургійний інститут,

РВ №816464, 1988

«Фізико- хімічні дослідження металургійних процесів», інженер- металург

 

2014,

відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»

 

24 р.

ДОІППО,

№9311,

30.09.2013,

вчителів початкової школи

 

 

41

 

Початкове навчання

 

Дегтярьова

Ніна

Петрівна

 

учитель початкових класів

Криворізький державний педагогічний університет,

НР№14361390, 2001

«Початкове навчання», вчитель початкових класів

2013,

відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «  учитель - методист»

 

 

 

 

39 р.

ДОІППО,

СПК№ДН 24983906/10076

22.12.2017 р., вчителів початкових класів з викладанням ІКТ

 

 

42

 

Початкове навчання

 

Жукова

Людмила

Геннадіївна

 

 

учитель початкових класів

Криворізький державний

державний університет

НР№ 14361397 , 2001,

«Початкове навчання», вчитель початкових класів

2013,

відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «  учитель - методист»

 

 

 

40 р.

ДОІППО,

СПК№ ДН 24983906/6705

06.10.2017р., вчителів початкових класів з викладанням ІКТ

 

43

 

 

Початкове навчання

 

 

Коркоц

Олена

Олександрівна

 

 

учитель початкових класів

 

Кіровоградський державний педагогічний інститут,

ИВ-1 № 031272, 1982,

« Педагогіка і методика початкового навчання», вчитель початкових класів

 

 

2015,

відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «  учитель - методист»

 

 

 

 

 

35 р.

 

ДОІППО,

СПК№1531

19.12.2014 р.,

вчителів початкових класів з викладанням ІКТ

 

44

 

Початкове навчання

 

Фролова

Світлана

Олександрівна

учитель початкових класів

Криворізький державний

педагогічний університет,

НР №27808921, 2005,

«Початкове навчання», вчитель початкових класів

 

2017 р.,

присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»

 

 

 

22 р.

ДОІППО,

№2537,

07.03.2014 р., вчителів початкових класів з викладанням ІКТ

 

45

 

 

Початкове навчання

 

 

Чернета

Світлана Григорівна  

 

 

 

 

 

учитель початкових класів

Харківський державний

педагогічний університет,

ХА №12014134, 2000,

«Початкове навчання», вчитель початкових класів

2014,

відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєння педагогічного звання             « старший учитель»

 

 

 

25 р.

ДОІППО,

СПК№ДН 24983906/7485

27.10.2017 р.,

вчителів початкових класів з викладанням ІКТ

 

46

 

 

 

Початкове навчання

 

 

 

Чернешова

Ольга

Степанівна

 

 

 

учитель початкових класів

 

 

Дніпропетровський

державний університет,

Ч №643219, 1968,

«Біологія», викладач біології та хімії

 

2013,

відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «  старший учитель »

 

 

 

54 р.

 

ДОІППО,

№7114

14.06.2013 р.,

вчителів початкових класів з викладанням ІКТ

 

 

47

 

 

Початкове навчання

 

 

Чистякова

Алла

Кузьмівна

 

 

 

Вихователь ГПД

Харківський державний університет,

Э №966257, 1970,

«Англійська мова та література», філолог, викладач англійської мови

 

2017,

присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії»

 

 

 

47 р.

 

ДОІППО,

№13002

27.12.2017  р.,

вихователів групи продовженого дня