Відкритий доступ

      Згідно наказу № 290 від 10.11.2017 р. Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради "Про прозорість інформаційну відкритість діяльності закладів освіти" опубліковано інформацію та документи відповідно до переліку згідно ч.2 статті 30 Закону України "Про освіту" .
      З даною статтею ви можете ознайомитися за посиланням:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/page2

 

 

Річний звіт про діяльність КЗО "ССЗШ№9" ДМР
http://anschool9.klasna.com/uk/site/zvit-direktora-kzo-sszsh-.html

Правила прийому до першого класу
http://anschool9.klasna.com/uk/site/pershoklasniki.html


Посилання на освітні програми,
що реалізуються в ССЗШ№9,
http://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi